Knjigovodstvena agencija

info@3410.rs
YUBC Novi Beograd
Besplatne konsultacije

064 280-80-50

Naše usluge

STARTIT / PAUŠAL

40 €

mesečno

Naknada za sve tipove paušalnog oporezivanja

STANDARD

Od

125 €

mesečno

Naknada za preduzetnike i mikro doo

PRO

Od

500 €

mesečno

Naknada za preduzetnike i doo

DODATNE USLUGE

Cena se formira na upit

Za bilo koji paket

Pouzdane knjigovodstvene usluge

Sledeće usluge odnose se na sve naše klijente. U skladu sa specifičnostima i potrebama Vaše firme kreiramo sledeće knjigovodstvene usluge na najbolji mogući način za Vas:

partner-meeting-of-business-team-colleagues-consultation-and-discussion-marketing-plan-meeting.jpg

Vodjenje poslovnih knjiga

Umesto Vas prikupljamo i knjižimo celokupnu poslovnu dokumentaciju i vodimo evidenciju svih finansijskih transakcija i obračuna.

time-to-file-taxes-income-tax-forms-irs-deadline-paperwork-april-15th-owe-refund-payment.jpg

Poreske prijave

Sastavljamo i podnosimo za Vas sve vrste elektronskih prijava nadležnim organima (obračun PDV-a, poreski bilans, porez na dobit...). Obavljamo i izdavanje uverenja Poreske uprave sa portala e-porezi za sve namene.

two-business-partnership-coworkers-analysis-strategy-with-discussing-a-financial-planning-graph-and.jpg

Osnivanje u APR-u

Sastavljamo ugovore i akte za osnivanje DOO i preduzetnika, i podnosimo sve to u APR-u umesto Vas. Vaše je samo da izvršite plaćanje taksi i overite obrazce koje Vam mi unapred pripremimo.

discussing-company-financial-statistics.jpg

Obračun zarada

Obavljamo sve vrste obračuna zarada – obračun plata, obračun svih naknada zarada (za bolovanje, plaćeno odsustvo, godišnji odmor, državne praznike...) i obračun drugih novčanih primanja radnika (preračun radnog staža) – i sve to u okviru mesečne cene usluga.

top-view-of-businessmen-analyzing-management-statistics-while-working-at-company-investments.jpg

Izrada završnog računa

Pripremamo i predajemo redovni, godišnji finansijski izveštaj koji je, prema Zakonu, obavezan za sva pravna lica i preduzetnike u sistemu dvojnog knjigovodstva.

businesswoman-leader-team-conference-on-meeting-presentation-to-planning-investment-project-working.jpg

Poresko savetovanje

Svakodnevno poslovanje nosi sa sobom izazove za koje niste bili spremni, mi smo tu da Vam rešimo sve poslovne nedoumice i da Vas usmerimo u pravom smeru u skladu sa Vašim potrebama.

Cene naših usluga

Cenovnik

Vođenje poslovnih knjiga na mesečnom nivou:

– Paušalni preduzetnici: od 30€

– Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a: od 60€

– Preduzetnici u sistemu PDV-a: od 85€

– Preduzeća koja nisu u sistemu PDV-a : od 75€

– Preduzeća u sistemu PDV-a: od 125€

– Preduzeća u sistemu PDV-a (kompleksno preduzeće, spoljnatrgovina, trgovina…): od 200€

Izrada vanrednih bilansa za potrebe banke ili provera rezultata poslovanja: 50% od cene usluga 

Osnivanje i statusne promene (ako niste naš klijent ili budući klijent/potpisan predugovor o saradnji):

Ova usluga obuhvata: formiranje celokupne dokumentacije za notara, formiranje obrazaca za APR, podnošenje kompletne dokumentacije u APR radi konačne realizacije podnetog predmeta. Nakon završene obrade od strane APR obaveštavamo istog dana uspomoć elektronske provere statusa predmeta.

– Osnivanje preduzeća (d.o.o.): od 100 € *

– Osnivanje-preduzetnik: od 50 € *

– Statusne promene d.o.o.: od 50 € *

– Statusne promene -preduzetnik: od 30 € *

– Likvidacija preduzeća d.o.o.: od 200 €

– Brisanje-preduzetnik: od 50 €

*ukoliko ste naš postojeći klijent, ili ste sa nama potpisali predugovor o vođenju poslovnih knjiga nakon osnivanja ova usluga je besplatna.

064 280 80 50